პაატა კოპალეიშვილისაცხოვრებელი ადგილი, ---    ბათუმი  

მოქალაქეობა:   საქართველოს 

განათლება, ხარისხი, წოდება:   სამართლის   და   ფინანსების   დიპლომირებული  სპეციალისტი                                                          

 

პროფესიული  სპეციალიზაცია: საერთაშორისო კერძო, საერთაშორისო    საზღვაო;  ვალდებულებითი,  სანივთო, სადაზღვევო,  სამეწარმეო სამართალი                                                                 

პროფესიული გამოცდილება:  

2010 – დღემდე.   აჭარის   სავაჭრო–სამრეწველო პალატასთან  არსებული საერთაშორისო არბიტრაჟი.  თანადირექტორი;   

2010   დღემდე.    საზღვაო იურიდიული ოფისი Marine  Legal Adviser   პარტნიორი დირექტორი;           

2002-2011 წ.სამოქალაქო დავათა ბათუმის მუდმივმოქმედი  არბიტრაჟი. თანადირექტორი; 

სამუშაო ენა:        ქართული    და   რუსული;  

გამოცდილება როგორც არბიტრი

თავჯდომარე, თანაარბიტრი, ერთპიროვნული არბიტრი

უშვალო მონაწილეობა საარბიტრაჟო საქმეში

წარმომადგენელი, მოპასუხე 

ცოდნა  სამართლებრივი სისიტემის (რომელი ყვეყნის):  

 საქართველო,   უკრაინი. 

 

არბიტრთა ასოციაციის წევრი.

საქართველო,  არბიტრთა ასოციაცია GAA

 

 

 

 

 
უპირატესობები