სუქნიძე ნინოსაცხოვრებელი ადგილი: -საქართველო. ქ. თბილისი

მოქალაქეობა: - საქართველო

ელექტრონული მეილი: nino.suknidze@dlapiper.com                  

 

განათლება, ხარისხი, წოდება

2006წ. ერასმუსის უნივერსიტეტი როტერდამში (Erasmus University Rotterdam), ბიზნეს და სავაჭრო სამართლის მაგისტრი,  LL.M cum laude, NUFFIC-ის  სტიპენდიანტი,

2003წ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამართალი, წითელი დიპლომი,

2001-2002წწ.ლოიოლას უნივერსიტეტი ჩიკაგოში (Loyola University Chicago), საერთაშორისო ურთიერთობები, გაცვლითი სტუდენტი, სტიპენდიანტი,.

 

 

პროფესიული სპეციალიზაცია

კომერციული/ბიზნეს სამართალი, კორპორაციული სამართალი, M&A, ფასიანი ქაღალდები, საბანკო და საფინანსო მომსახურება, ელექტრონული კომუნიკაციები, კერძო კაპიტალდაბანდებები, ინვესტიციები, პროექტების და საწარმოების ფინანსირება

 

პროფესიული გამოცდილება

   2006-დღემდე. ურიდიული დირექტორი -  დი-ელ-ეი პაიპერ საქართველო (DLA Piper Georgia)

2006წ. Van Mens & Wisselink, საერთაშორისო საარბიტრაჟო ჯგუფი,

2006წ.DLA SchutGrosheide,

2004-2005წწ. PA Consulting Group GmbH - საქართველო, KFW პროექტი დავალიანებათა რესტრუქტურიზაციის სააგენტო საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორისათვის, 2004წ. საქართველოს გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგოკომპანია,

2002-2004წწ. საქართველოს გაეროს ასოციაცია.

2002წ .სენდი აისაქსონის იურიდიული ფირმა.

 

 

სამუშაო ენა- ქართული,ინგლისური,რუსული

უშვალო მონაწილეობა საარბიტრაჟო საქმეში

დი-ელ-ეი პაიპერ საქართველო (DLA Piper Georgia) - ფირმის სხვადასხვა საარბიტრაჟო საქმეზე მუშაობა, მათ შორის ICSID-ის არბიტრაჟი;

Van Mens & Wisselink, საერთაშორისო საარბიტრაჟო ჯგუფი - სხვადასხვა კომერციულ საარბიტრაჟო საქმეზე მუშაობა;

2008 წლიდან არბიტრი ვილემ ვისის სახელობის საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟის იმიტირებულ პროცესზე.                              

 

ცოდნა  სამართლებრივი სისიტემის

- საქართველო

 

 

 

 

 

 
უპირატესობები