გიორგი ქაჯაიასაცხოვრებელი ადგილი. -საქართველო, ქ თბილისი

 

მოქალაქეობა

საქართველო

 

ელექტრონული მეილი-

kjk-g.kajaia@mail.ru

 

განათლება, ხარისხი, წოდება

უმაღლესი, სამართალნცოდნეობა

 

პროფესიული სპეციალიზაცია

სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალი

 

პროფესიული გამოცდილება

2007 - ადვოკატი, არბიტრი

2000-2006 წ.წ. - მოსამართლე,

1989-1999 წ.წ. - ადვოკატი,

 

სამუშაო ენა

ქართული, რუსული

 

გამოცდილება როგორც არბიტრი

არბიტრი

 

ცოდნა  სამართლებრივი სისიტემის

საქართველო

 

არბიტრთა ასოციაციის წევრი

საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის წევრი GAA

 

 

 

 

 
უპირატესობები