აკაკი ჩარგეიშვილისახელი                                                 აკაკი

გვარი                                                   ჩარგეიშვილი

დაბადების თარიღი                           1973 წლის 26 იანვარი

საცხოვრებელი ადგილი                      ქ, თბილისი                                                      

                                                                            

მოქალაქეობა                                       საქართველო

ელ-ფოსტა                                            akaki@chargeishvili.ge

 

განათლება:            უმაღლესი                                                                                                                                                       

 

პროფესიული კვალიფიკაცია:         იურიტი/სამართალმცოდნე

 

პროფესიული გამოცდილება:         

ოცდაორწლიანი პროფესიული კარიერა,  პრაქტიკოსი ადვოკატი და სამეცნიერო   საქმიანობა.

პარქტიკული დარგობრივი საქმისნობის სფეროები:

სამაოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლში.

სფეროები:

ეკონომიკური, საგადასახადო, საფინანსო, სავაჭრო, საპატენტო, საავტორო, სახელშეკრულებო,  ბიზნესი, კორპორატიული, გადახდისუუნარობა, გაკოტრება, სანივთო, ქონება, მიწა, მათ შორის სახელმწიფო ქონების პრივატიზაცია, სამშენებლო, ენერგეტიკა, გადაზიდვები, შესყიდვები, კონკურენცია და პირდაპირ თუ ირიბად დაკავშირებული  მიმართულებები.

 

ენა:    ქართული, რუსული, ინგლისური და გერმანული საშუალოდ

          

          GAA არბიტრთა ასოციაციის წევრი

 

სამართლებრივი სისტემის ცოდნა:

საქართველო,რომაულ გერმანული, ანგლოსაქსური
უპირატესობები