გავიცნოთ DRC არბიტრაჟი''დავების განმხილველი ცენტრი'' DRC  მართავს შეხვედრებს იურისტებთან, 

თემა:საარბიტრაჟო განხილვა  და პროცედურული საკითხები

ასევე კომპანიის მიზანია უკეთ გავაცნოთ იურიდიულ საზოგადოებას  რა უპირატესობები გააჩნია DRC არბიტრაჟს სასამართლოსთან შედარებით,   

და რატომ არის ბიზნესისათვის უფრო მომგებიანი DRC-სი არბიტრაჟში სარჩელის შეტანა ვიდრე სასამართლოში.  

ამ და სხვა საინტერესო საკითხებზე ვისაუბროთ DRC ოფისში

დარგვირეკეთ  და დააფიქსირეთ თქვენი  ვიზიტი 

 

 
უპირატესობები