პროცესის მართვა და გადაწყვეტილებაDRC ოფისში 17 მაისს გაიმართა ლექცია ''პროცესის მართვა და გადაწყვეტილება''
უპირატესობები