ტრენინგი საარბიტრაჟო საქმის მართვადავების განმხილველი ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი „საარბიტრაჟო საქმის მართვა“

ტრენინგი აკრედიტებულია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ;

მოქმედი ადვოკატები, რომლებიც გაივლიან კურსს მიენიჭებათ 12 კრედიტი;

 
უპირატესობები