ალექსანდრე წულაძესახელი                                 ალექსანდრე

გვარი                                    წულაძე

დაბადების თარიღი:             07.06.1984

საცხოვრებელი ადგილი        ქ, თბილისი                                                                                 

მოქალაქეობა                        ქართველი   

ელ-ფოსტა:                            tsuladze@cll.ge

 

განათლება, ხარისხი, წოდება:          

2016                            სამართლის დოქტორი ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2009/2010                    საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის მაგისტრი,   რომის უნივერსიტეტი „ლა საპიენცა“

2001/2006                    სამართლის სპეციალისტი,    ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

პროფესიული გამოცდილება:    

 

2017 დღემდე             მმართველო პარტნიორი,  იურიდიული კომპანია  CLL

 

2017/ დღემდე             სასამართლო მედიატორი, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მედიაციის ცენტრი

 

2017/ დღემდე             ასისტენტ პროფესორი ,   თბილისის ღია უნივერსიტეტი

 

2011/ დღემდე            მოწვეული ლექტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

2015/დღემდე             მოწვეული ლექტორი,  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

 

2015/2017                    დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

 

2014/2015                    ანალიტიკური განყოფილების უფროსი,  საქართველოს უზენაესი სასამართლო

 

2012/2014                    ანალიტიკური განყოფილების უფროსის მოადგილე, საქართველოს უზენაესი სასამართლო

 

2011/2012                    მრჩეველი,საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 

2011/2011                    ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის ბიუროს უფროსი, თბილისის საქალაქო სასამართლო

 

2009/2010                    მოხალისე, მშვიდობის ევროპული აკადემია  „რონდინე“

 

2006/ 2009                   იურისტი,სხვადასხვა იურიდიული კომპანიებში

 

2006/2006                    სტაჟიორი, იუსტიციის სამინისტროს ნორმატიული აქტების დეპარტამენტი

 

2005/2006                    სტაჟიორი, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი

 

 

პროფესიული კვალიფიკაცია:       

2017 – დღემდე          საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის წევრი

2015 – დღემდე          საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის წევრი

2014 – დღემდე          JAMS Foundation-ის წევრი                                                  

2010 - დღემდე           მშვიდობის ევროპული აკადემიის  „რონდინეს“ წევრი

2007 - დღემდე           საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი

 

         

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული

 

პირდაპირი მონაწილეობა საარბიტრაჟო საქმეებში (მოსარჩელე, მოპასუხე,

წარმომადგენელი):              წარმომადგენელი

 

სამართლებრივი სისტემის ცოდნა(რომელი ქვეყნის):  საქართველო

არბიტრთა ასოციაციის წევრი (ქვეყანა):   GAA  საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია

 

ტრენინგები

 

2018                            ტრენერთა ტრენინგი სწავლების მეთოდოლოგიაში,  CEDR (დავების ეფექტინია გადაწყვეტის ცენტრი)

2018                            ტრენინგი იურისტთა შეფასებასა და გამოცდების მეთოდოლოგიაში  საქართველოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

2017                            ტრენერთა ტრენინგი სწავლების მეთოდოლოგიაში,საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

2016                            პროექტების მდგრადი განვითარების ტრენინგი,„პარტნიორები დემოკრტიული ცვლილებებისათვის“, ვენის ოფისი

2015                            ტრენინგი სასამართლო მედიაციის შესახებ,   საერთაშორისო სასამართლო მედიაციის ცენტრი, კალიფორნიის უნივერსიტეტი, ჰასტინგსის სამართლის კოლეჯი

2014                            სერტიფიცირებული მედიატორის კურსი,პეპერდაინის უნივერსიტეტი

2014                            მოლაპარაკებების წარმოებისა და ლიდერული უნარ-ჩვევების ტრენინგი,  სტენფორდის უნივერსიტეტი

 

2012/2013                    ტრენინგი სამართლის სწავლების ტექნიკებზე,  თავისუფალი უნივერსიტეტისა და ვოშბორნის უნივერსიტეტის ერთობლივი კურსი                   

2012/ივნ-                    ტრენინგი მედიაციასა და მოლაპარაკებების წარმოებაში

2012                დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი (NCADR)

 

 

პროფესიული ჯილდოები და მიღწევები

 

2014                      Weinstein Senior Fellow     JAMS-ის საერთაშორისო სტიპენდია

2014                      სერტიფიცირებული მედიატორი  პეპერდაინის უნივერსიტეტი

2013/2014                  მოწვეული მკვლევარი   კოლუმბიის უნივერსიტეტი

2013                           მოწვეული მკვლევარი  და სტიპენდიანდი    მაქს პლანკის საერთაშორისო კერძო და შედარებით სამართლის ინსტიტუტი

2013                            გრძელვადიანი კვლევითი სტიპენდია  შოთა რუსთაველის ფონდი

2010                            ოქროს რონდინის პრემია,იტალია

2009                      სამაგისტრო სწავლების სტიპენდია,  იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო  

 

 

 

ნაშრომები

  1. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 2013 წელს მიღებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებისა და განჩინების კრებულის რედაქტორი, საქართველოს უზენაესი სასამართლო,  2014 წ.
  2. „საერთაშორისო საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების ცნობა და აღსრულება საქართველოში“  საერთაშორისო კონფერენციის ჟურნალი „სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში საერთაშორისო სავაჭრო  დავების გადაწყვეტის შესახებ“, კილის უნივერსიტეტი, კილი, გერმანია, 2015 წ.
  3. განაჩენის წერის მეთოდი (TREAC), სახელმძღვანელო წინადადებები გადაწყვეტილების ფორმის, მისი დასაბუთებულობისა და ტექტის სტილისტიკური გამართულობის თაობაზე, საქართველოს უზენაესი სასამართლო,  2015 წ.
  4. „ამერიკის შეერთებული შტატების მედიაციის განვითარების დინამიკა კალიფორნიისა და ფლორიდის შტატების მაგალითზე“, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის ჟურნალი #2,  2015 წ.
  5.  „ილია ჭავჭავაძე, როგორც ქართული მედიაციის ფლაგმანი“, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის ჟურნალი #1, 2016 წ.
  6. “ქართული სასამართლო მედიაციის შედარებითი ანალიზი”, ალექსანდრე წულაძე, იურისტების სამყარო, 2017წ.
  7. “მოლაპარაკება: თეორია, პრაქტიკა და სამართალი”, ჯეი ფოლბერგი, დვაით გოლანი, ალექსანდრე წულაძე, ღია უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2018წ.

 
უპირატესობები