არჩილ ცერცვაძე სასამართლოს ახალი წევრი  არჩილ ცერცვაძე

                                            

 დაბადების თარიღი:     22.11.1963წ    

 მისამართი: თბილისი, საქართველო 

 

განათლება  

 

1980-1985წწ. 

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის       სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახალხო მეურნეობის დაგეგმვის ფაკულტეტი. შრომის ეკონომიკის სპეციალობა

 

1986-1989წწ.

მოსკოვის მსუბუქი მრეწველობის საკავშირო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ასპირანტურა, ეკონომიკისა და ორგანიზაციის სპეციალობა.

 

1990წ.   მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი.

2006 წ. დოქტორი, პროფესორი.

 

 

პროფესიული გამოცდილება, ძირითადი საქმიანობა

 

1989-1991წწ.  თბილისის ტყავის საწარმოო გაერთიანების ინჟინერ-ეკონომისტი, შრომისა და ხელფასის განყოფილების უფროსი და შრომის, ხელფასის და კადრების განყოფილების უფროსი.

 

1991-1996წწ. საქართველოს შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წამყვანი სპეციალისტი, განყოფილების უფროსი, საფინანსო-ეკონომიკური სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სოციალური ნორმატივების სამმართველოს უფროსი, შრომის საგარეო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი, საგარეო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი.

1996-1997წწ.     საქართველოს პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკისა და რეფორმების კომიტეტის აპარატის უფროსი.

 

1997-2007წწ.    საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი.

2007-2008წწ.                 USAID-ის პროექტ KOREFORM-ის   კონსულტანტი  

 2008-2010წწ.                 სადაზღვევო-საინფორმაციო    ბიუროს დირექტორი.

 

2008-2010წწ.                 საქართველოს სადაზღვევო    ასოციაციის ჯანმრთელობის                                                      დაზღვევის მედიაციის სამსახურის    უფროსი.

2010-2011წწ.                 საჯარო სამართლის იურიდიული     პირის ჯანმრთელობის დაზღვევის

                                          მედიაციის სამსახურის     დირექტორი.

 2011-2015                    საქართველოს სადაზღვევო     კომპანიათა ასოციაციის    ექსპერტი.

         

 2015 -                       საქართველოს სადაზღვევო კომპანიათა ასოციაციის "დაზღვევის მედიაციის" ხელმძღვანელი – დაზღვევის მედიატორი.                        

 

 

 

სამეცნიერო - პედაგოგიური საქმიანობა

 

1992-1995წწ.     ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

1994-1997წწ.   საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (სდასუ).

               

2006-2009წწ. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თეუსუ).

 

 

 

2007  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2011-2012წწ.საქართველოს უნივერსიტეტი.

2011- თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი.

2011- უნივერსიტეტი გეომედი.

 

2014-საქართველოს ბიზნესის აკადემია

2015-ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი.

2016-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

2016- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

47 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.

 

კვალიფიკაცია

 

1997წ.  ქ. ვენა, ავსტრია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ვენის გაერთიანებული ინსტიტუტი -  ,,მაკროეკონომიკური ანალიზი და პოლიტიკა".

1997წ.  ქ. მოსკოვი, რუსეთი. მსოფლიო ბანკის ეკონომიკის განვითარების ინსტიტუტი - ,,სოციალური პოლიტიკის რეფორმა".

1997წ.   ქ. ვენა, ავსტრია. ადამ სმიტის უნივერსიტეტი და AIG -  `სატრანსპორტო რისკების დაზღვევა~.                           

1997წ.   ქ. ათენი, საბერძნეთი. საბერძნეთის დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური და საბერძნეთის კომერციული ბანკი - `სადაზღვევო სისტემის განვითარება.~   

1998წ. ევროკავშირის (თAშშ) საფრანგეთის (ქ. პარიზი), ბელგიის  (ქ. ბრიუსელი) და გერმანიის (ქ. ბერლინი) სადაზღვევო სისტემის კურსი.

1998წ.    ქ. ლონდონი, ინგლისი. LLOYD’ს - `გლობალური რისკები.~                              

1999წ. ქ. სან-ფრანცისკო, აშშ. დაზღვევის ზედამხედველთა საერთაშორისო ასოციაციის ((IAIშ)) კონფერენცია.

2000წ. ქ. კეიპტაუნი, სამხრეთ აფრიკა. დაზღვევის ზედამხედველთა საერთაშორისო ასოციაციის   კონფერენცია.

              

2002წ. ქ. ტოკიო. იაპონიის მთავრობის ფინანსური მომსახურების სააგენტო და იაპონიის საერთაშორისო ურთიერთობების ცენტრი - ,,დაზღვევის რეგულირება და ზედამხედველობა’’

2003წ.  ქ. თბილისი, საქართველო. მსოფლიო ბანკის ტერეინინგ - სემინარი დაზღვევაში.

2005წ. ქ. თბილისი, საქართველო. მსოფლიო ბანკისა და ამერიკის შეერეთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი _ ,,ფულის გათეთერება დაზღვევასა და გადაზღვევაში".

2005წ. ქ. თბილისი, საქართველო. საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და შემფასებელთა ასოციაცია _ ,,ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები".

2006წ. ქ. პეკინი, ჩინეთი. დაზღვევის ზედამხედველთა საერთაშორისო ასოციაცია (IAIშ) და ჩინეთის დაზღვევის მარეგულირებელი კომისია (ჩIღჩ) - ,,დაზღვევის სფეროს სწრაფი განვითარება და რისკის მენეჯმენტი~.   

2007 წ. EBRD _ ,,დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის გაძლიერება~.

2010წ.    ქ. ბერლინი, გერმანია. გერმანიის ჯანმრთელობის დაზღვევის ომბუდსმენის ოფისი – ,,ჯანმრთელობის დაზღვევის დავების მოგვარებისა და მედიაციის პრაქტიკა".

               

          2010წ.                  ქ. ვენა, ავსტრია. GRAWE-SAVE Invest     სიცოცხლის და საპენსიო დაზღვევა.

           2011წ.                  ქ. ანტალია, თურქეთი. GRAWE – Save Invest   ,,სიცოცხლის და საპენსიო                          დაზღვევა                              

          2015წ.                  ქ. თბილისი, საქართველო.           განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. სადაზღვევო აგენტის პროფესიული სტანდარტის შემმუშავებელი სამუშაო ჯგუფის ექსპერტ-ფასილიტატორი.

          2015წ.   ქ. თბილისი, საქართველო. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა. სადაზღვევო აგენტის პროფესიული მოდელური საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტების შემუშავების პროცესის ფასილიტატორი.                           

 

          

საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

2000-2007წწ.     დაზღვევის ზედამხედველთა საერთაშორისო ასოციაციის (ბაზელის) სადაზღვევო რეფორმის და განათლების კომიტეტების წევრი.                                                                                                                                                        

 

1998-2000წწ.     დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების დაზღვევის ზედამხედველთა საკოორდინაციო საბჭოს წევრი და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების დაზღვევის საზოგადოებრივი საბჭოს წევრი.    

 

1998-2011წწ.     საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის წევრი.

 ენები:               ქართული, რუსული, ინგლისური
უპირატესობები