ონლაინ არბიტრაჟის პრეზენტაციასაარბიტრაჟო დავის სრულად ონლაინ წარმოება

“დავების ონლაინ არბიტრაჟის წესით გადაწყვეტის შესახებ“ საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციამ და დავების განმხილველმა ცენტრმა წევრი კომპანიების წარმომადგენლებს ერთობლივი პრეზენტაცია წარუდგინეს.

2018 წელს ,,დავების განხილვის ცენტრმა“ მიიღო ონლაინ არბიტრაჟის წესები, რომელიც გულისხმობს საარბიტრაჟო დავის სრულად ონლაინ წარმოებას. ამ გზით დავების გადაწყვეტა სადისტრიბუციო ბიზნესისათვის შესაძლოა დავების გადაწყვეტის ყველაზე ეფექტური ფორმა გახდეს.

საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის მიზანია, ხელი შეუწყოს მის წევრ კომპანიებს ეფექტურად გადაჭრან საცალო ქსელიდან თანხების ამოღებასთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხები.

 
უპირატესობები