ნინო ცატუროვასახელი: ნინო 

გვარი: ცატუროვა 

დაბადების თარიღი: 23.05.1991 

საცხოვრებელი ადგილი: საქართველო, თბილისი 

მოქალაქეობა: საქართველო 

ელ-ფოსტა: nino.tsaturova@gmail.com

 

განათლება, ხარისხი, წოდება: გლაზგოს უნივერსიტეტი, ინტელექტუალური საკუთრება და ციფრული ეკონომიკა, მაგისტრი (LLM) (წარჩინებით)

 

პროფესიული კვალიფიკაცია: იურისტი

 

პროფესიული კომპეტენცია: იურიდიული კონსულტაცია (მათ შორის ხელშეკრულების მოლაპარაკება და შედგენა, დავების თავის არიდება, მოთხოვნების მართვა) სამშენებლო საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის FIDIC ხელშეკრულებები; დავების გადაწყვეტა (დავების განმხილველი საბჭო, მედიაცია, არბიტრაჟი, სასამართლო)

 

პროფესიული გამოცდილება:

 • სექტემბერი, 2020 (დღემდე) - იურიდიული მიმართულების უფროსი, Intelligent Solution LLC
 • მარტი, 2017 (დღემდე) - მმართველი საბჭოს წევრი, საქართველოს კონსულტანტ ინჟინერთა ასოციაცია (ACEG), FIDIC წევრი
 • ნოემბერი, 2019 - სექტემბერი, 2020 - მთავარი იურისტი, დსს აზერბაიჯანის რკინიგზის საქართველოს ფილიალი (ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის სამშენებლო პროექტი)
 • ოქტომბერი, 2015 - ნოემბერი, 2019 - იურისტი, იურიდიული კომპანია ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები
 • სექტემბერი, 2015 - იურისტი, ინტელექტუალური საკუთრების იურიდიული კომპანია Anand and Anand, ნიუ დელი, ინდოეთი
 • თებერვალი, 2013 - აგვისტო, 2014 - უმცროსი იურისტი, იურიდიული კომპანია LPA

გამორჩეული პროექტები:

 • ქართული კონსულტანტისთვის კონსულტაციის გაწევა სასტუმროს მშენებლობის პროექტის ფარგლებში FIDIC-ის ყვითელი წიგნის 1999 საფუძველზე სამშენებლო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით
 • ქართველი კონტრაქტორისთვის კონსულტაციის გაწევა წყალმომარაგების სამშენებლო პროექტებთან დაკავშირებით, რომელიც დაფინანსებულია IFI-ს მიერ
 • ჩინელი კონტრაქტორის კონსულტანტი FIDIC-ის ვარდისფერი წიგნის 2010 საფუძველზე შედგენილ კონტრაქტთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება IFI-ს მიერ დაფინანსებულ წყლის პროექტს საქართველოში
 • ჩინელი კონტრაქტორის კონსულტანტი EPC ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება კანალიზაციის განმწმენდი ნაგებობის მშენებლობას, რომელიც დაფინანსებულია IFI-ს მიერ
 • ქართულ-იტალიური კონტრაქტორის კონსულტანტი საკონსულტაციო კონტრაქტთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება საქართველოში ისტორიული ქალაქის განახლებას
 • წამყვანი ქართული ბანკის ახალი სათაო ოფისის სამშენებლო პროექტის მენეჯერის კონსულტანტი კონტრაქტთან დაკავშირებით
 • სასტუმროს მშენებლობის პროექტის მენეჯერის კონსულტანტი საქართველოში FIDIC-ის თეთრი წიგნის 2017 საფუძველზე შედგენილი კონტრაქტის თაობაზე
 • ჩინელი კონტრაქტორის კონსულტანტი FIDIC-ის ვარდისფერი წიგნის 2010 საფუძველზე შედგენილ კონტრაქტთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება IFI-ს მიერ დაფინანსებულ გზის მშენებლობის პროექტს საქართველოში
 • კონტრაქტორის კონსულტანტი IFI-ს მიერ დაფინანსებულ საქართველოში წყლის პროექტის ხელშეკრულების შეწყვეტის საქმეში, რომელიც ეფუძნებოდა FIDIC-ის ვარდისფერ წიგნს 2010
 • კონტრაქტორის კონსულტანტი IFI-ს მიერ დაფინანსებულ ქალაქის რეაბილიტაციის პროექტის ხელშეკრულების შეწყვეტის საქმეში, რომელიც ეფუძნებოდა FIDIC-ის მწვანე წიგნს
 • კონტრაქტორის კონსულტანტი მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხებოდა IFI-ს მიერ დაფინანსებულ საქართველოში წყლის პროექტის კონტრაქტს, რომელიც შედგენილი იყო FIDIC-ის მწვანე წიგნის საფუძველზე
 • იტალიელი კონტრაქტორის კონსულტანტი FIDIC-ის ვარდისფერი წიგნის 2010 საფუძველზე შედგენილ კონტრაქტთან დაკავშირებით, რომელიც ეხებოდა IFI-ს მიერ დაფინანსებულ გზის მშენებლობის პროექტს საქართველოში
 • მსოფლიოში ერთ–ერთი უმსხვილესი აშშ-ში დაფუძნებული ფარმაცევტული კომპანიის ინტერესების წარმოდგენა სასამართლო პროცესზე, რომელიც ეხებოდა პატენტის ფართომასშტაბიან დარღვევას
 • დავების განხილვის საბჭოს დახმარება დავის განხილვის საქმეში, რომელიც ეხებოდა FIDIC-ის ვარდისფერ წიგნზე 2010 დაფუძნებული ხელშეკრულების შეწყვეტას და მის შედეგებს IFI-ის მიერ დაფინანსებულ წყლის პროექტზე
 • გაყინული ხორცის, თევზის, საკონდიტრო და საცხობი პროდუქტების წამყვანი ქართული მწარმოებელი კომპანიის წარმომადგენელი სასამართლო წარმოებაში, რომელიც ეხებოდა მწარმოებლის სავაჭრო ნიშნის დაცვას
 • იტალიელი კონტრაქტორის კონსულტანტი IFI-ს მიერ დაფინანსებული ჰიდრო ელექტრო სადგურის პროექტის ინტერპრეტაციაში
 • უმსხვილესი დამოუკიდებელი, არაკომერციული საერთაშორისო განვითარების ორგანიზაციის კონსულტანტი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხში და საქართველოში ორგანიზაციების თანამშრომლებისთვის ტრენინგების ჩატარება
 • საქართველოში მე-19 საუკუნის ციხის განახლებასთან დაკავშირებული მშენებლობისა და ზედამხედველობის ხელშეკრულების შემუშავება და მოლაპარაკების წარმოება (FIDIC-ის წითელ 1999 და თეთრ წიგნებზე 2017 დაფუძნებული ხელშეკრულებები)
 • საქართველოში, ბათუმის ცნობილ შენობაში სასტუმრო ლე მერიდიენის და მდიდრული საცხოვრებელი კომპლექსის სამშენებლო ხელშეკრულების შედგენა და მოლაპარაკების წარმოება (კონტრაქტი ეფუძნება FIDIC-ის ყვითელ წიგნს 1999)
 • ჩინელი მთავარი კონტრაქტორის წარმომადგენელი სასამართლოში და დავის გადაწყვეტა გერმანულ ქვე- კონტრაქტორთან, რომელიც ეხებოდა ცემენტის ქარხნის მშენებლობის პროექტს
 • ქართველი დამსაქმებლის კონსულტანტი IFI-ის მიერ დაფინანსებულ ორი გზატკეცილის პროექტზე საქართველოში (კონტრაქტი ეფუძნება FIDIC-ის ვარდისფერ წიგნს 2010)
 • ქვე-კონტრაქტორების კონსულტანტი, ქვე-კონტრაქტორის ხელშეკრულების შედგენასა და მოლაპარაკების წარმოების პროცესში ქართველ ქვე-კონტრაქტორებსა და იტალიელ მთავარ კონტრაქტორს შორის, დაფინანსებული IFI-ის მიერ
 • ქართველი ქვე-კონტრაქტორის წარმომადგენლობა საქართველოს სასამართლოებში სამშენებლო კონტრაქტით გათვალისწინებული გადასახადის არ გადახდასთან დაკავშირებით
 • დამსაქმებლის კონსულტანტი FIDIC-ის ყვითელი წიგნის 1999 გაწყვეტასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხებოდა რძის მეურნეობის პროექტს და კონტრაქტორთან გასაფორმებელი მორიგების ხელშეკრულების შედგენას და მოლაპარაკების წარმოებას
 • დამსაქმებლის კონსულტანტი DAB-ის გადაწყვეტილებების ფარგლებისა და შესრულებადობის საკითხში და გზის მშენებლობის პროექტის შემდგომი პროცედურების შესახებ (კონტრაქტი ეფუძნება FIDIC-ის ვარდისფერ წიგნს), რომელიც დაფინანსებული იყო IFI-ს მიერ
 • სამშენებლო ხელშეკრულების შედგენა უმსხვილესი მრავალფუნქციური კომპლექსისთვის თბილისში საქართველო, რომელიც მოიცავს საცხოვრებელ, საოფისე, სასტუმრო, გასართობ და საცალო ვაჭრობის ფართებს
 • FIDIC-ის ყვითელ წიგნზე 1999 დაფუძნებული ხელშეკრულების მონახაზის განხილვა და ანალიზი, რომელიც შესწორებულ იქნა უცხოური დამქირავებლის მიერ და კონტრაქტორის დახმარება მოლაპარაკების პროცესში საერთაშორისო ბრენდის მიერ სასტუმროს განახლებასთან დაკავშირებით. ამავე პროექტისთვის ქვე-კონტრაქტების შედგენა
 • მფლობელის კონსულტანტი სასტუმროსა და საკურორტო პროექტის საკონსულტაციო ხელშეკრულების პირობების თაობაზე (FIDIC-ის თეთრი წიგნის 2006 საფუძველზე) და საქმის წარმატების შანსების შეფასება, თუ პოტენციური სარჩელები წარდგენილი იქნებოდა ICC არბიტრაჟში

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული

 

პროფესიული წევრობა: Dispute Resolution Board Foundation (DRBF) წევრი, DRBF ქვეყნის წარმომადგენელი საქართველოში

 

პროფესიული სერტიფიცირება: ადვოკატი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია (სამოქალაქო სამართალი)

 

გამორჩეული ტრენინგები:

 • FIDIC-ის 2017 კონტრაქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნების მომზადება, დაცვა და მოგვარება, მოდული 2, 2021 წლის თებერვალი
 • სამშენებლო პროექტის მართვა, ონლაინ კურსი, კოლუმბიის უნივერსიტეტი, 2020 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
 • არბიტრთა აკრედიტაციის 1-ლი მოდული, საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია, 2019 წლის ნოემბერი
 • პირდაპირი Zoom კონფერენცია, Covid-19 - FIDIC-ის დებულებების ანალიზი, მხარეთა პერსპექტივები და როგორ გადავწყვიტოთ დავები, 2020 წლის მაისი
 • DRBF ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის კონფერენცია და სემინარები, 2020 წლის მარტი
 • FIDIC-ის კონტრაქტები - 1999 წლის FIDIC-ის ხელშეკრულების პირობების გააზრებისა და გამოყენების პრაქტიკული სახელმძღვანელო, მოდული 1, 2019 წლის აპრილი
 • ჰარვარდის CopyrightX 2019, 2019 წლის თებერვალი - მაისი
 • FIDIC-ის 1999 წლის კონტრაქტები & 2017 წლის განახლებები, მრავალსაფეხურიანი დავების გადაწყვეტა, 2018 წლის სექტემბერი
 • FIDIC DAB / DAAB - რა შეიცვალა და რატომ, 2018 წლის მარტი
  FIDIC-ის 1999 და 2017 წლების გამოცემების შედარება. ანალიზი წითელ, ყვითელ და ვერცხლისფერ წიგნების შორის, 2018 წლის მარტი
 • FIDIC-ის კონტრაქტები - 1999 წლის FIDIC-ის ხელშეკრულების პირობების გააზრებისა და გამოყენების პრაქტიკული სახელმძღვანელო, მოდული 1, 2017 წლის ნოემბერი
 • FIDIC-ის 1999 კონტრაქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნების მომზადება, დაცვა და მოგვარება, მოდული 2, 2017 წლის ივნისი

სამართლებრივი სისტემის ცოდნა: საქართველო

 

გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 • „ავტორთა პირადი არაქონებრივი უფლებებისადმი დამოკიდებულება საქართველოში“ მირა ტ. სუნდარა რაჯან, კემბრიჯის სახელმძღვანელო ინტელექტუალური საკუთრებასთან დაკავშირებით ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში (კემბრიჯის უნივერსიტეტის პრესა, 2019 წლის ივნისი)
 • „აუთსორს ბაზარი საქართველოში - კანონი და პრაქტიკა“ Chambers Global პრაქტიკის სახელმძღვანელოში (Chambers and Partners, 2019 წელი)
 • „მოხსენება ICC-FIDIC საერთაშორისო სამშენებლო კონტრაქტებისა და დავების გადაწყვეტის კონფერენცია 2019“ ICC დავის გადაწყვეტის ბიულეტენში (საერთაშორისო სავაჭრო პალატა, 2018 წელი (4))
 • „სარჩელის უზრუნველყოფის ზომები საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად“, საქართველოს კომერციული სამართლის მიმოხილვაში (კომერციული სამართლის ეროვნული ცენტრი, სპეციალური გამოცემა, 2012 წელი)უპირატესობები