ჯაბა გველებიანი                            

დაბადების თარიღი:               04.04.1990

საცხოვრებელი ადგილი           თბილისი

მოქალაქეობა:                         საქართველო

განათლება, ხარისხი, წოდება:

2018-2020                        ბიზნესის ადმინისტრირებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების მაგისტრი (MBA), ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

2012-2013                        საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის მაგისტრი, LLM, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, ბუდაპეშტი, უნგრეთი

2007-2011                        სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, სამართლის ფაკულტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2009-2010                        სამართლის ფაკულტეტი, ვილნიუსის უნივერსიტეტი, ვილნიუსი

გაცვლითი პროგრამა

 

პროფესიული გამოცდილება:

 

02/2018-დან                   იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი, KPMG Georgia

08/2013-დან                   დირექტორი, ა(ა)იპ არბიტრაჟის ინიციატივა - საქართველო

07/2019-დან                   მმართველი საბჭოს წევრი, ა(ა)იპ საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია

02/2017-დან                   მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტი

                                         საგნები: კომერციული არბიტრაჟი; საერთაშორისო ბიზნეს ტრანზაქციები

09/2017-დან                   მოწვეული ლექტორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

საგანი: საარბიტრაჟო სამართალი

09/2018-დან                   მოწვეული ლექტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საგანი: საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი

08/2013-02/2018             იურისტი, უფროსი იურისტი, იურიდიული დირექტორი, LPA Law Firm, თბილისი, საქართველო

2013-2017                        მოწვეული ლექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

01-03/2013                      კორნელის სამართლის სკოლა, კორნელის უნივერსიტეტი, ნიუ-იორკი

მოწვეული მეცნიერი - კვლევა საერთაშორისო კომერციულ არბიტრაჟში

09/2010-08/2012             სტაჟიორი, პარალიგალი, უმცროსი იურისტი, იურისტი, LPA Law Firm, თბილისი, საქართველო

07-08/2009                      სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწე, თბილისი, საქართველო

 

                                                                                              

პუბლიკაციები:

Enforcement of Foreign Annulled Arbitral Awards, LAP Academic Publishing 2013, Germany.

Doing Business in Georgia – Comprehensive Guide for Investors, Meridian Publishing, Tbilisi 2015 (Co-Author).

რეგულირების ზეგავლენის შეფასება (RIA) საქართველოს კანონპროექტზე „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“, GIZ, თბილისი 2019 (თანა-ავტორი).

Renewable energy – major aspects of new regulatory framework of the energy sector in Georgia, Georgian Technical University periodic journal Energy, Tbilisi 2020 (co-author).

მიზანშეწონილობის კვლევა ფიზიკური პირობის გადახდისუუნარობის რეგულირების შესახებ, GIZ, თბილისი 2021 (თანა-ავტორი).

 

კვალიფიკაციები:

საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის აკრედიტირებული წევრი

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი

ლონდონის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოს (LCIA) ახალგაზრდა ჯგუფის წევრი

სინგაპურის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოს (SIAC) ახალგაზრდა ჯგუფის წევრი

დუბაის საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის (DIAC) ახალგაზრდა ჯგუფის წევრი

 

ენების ცოდნა:

ქართული, ინგლისური

 

პირდაპირი მონაწილეობა საარბიტრაჟო საქმეებში (მოსარჩელე, მოპასუხე,

წარმომადგენელი):

მოპასუხის წარმომადგენელი DRC-ს წესების შესაბამისად გამართულ არბიტრაჟში;

მოსარჩელის წარმომადგენელი GIAC-ის წესების შესაბამისად გამართულ არბიტრაჟში;

 

სამართლებრივი სისტემის ცოდნა

საქართველო

 

არბიტრთა ასოციაციის წევრი

საქართველო

 

 
უპირატესობები