არჩილ ლეჟავადაბადების თარიღი:                            28 მაისი 1983 წელი      

საცხოვრებელი ადგილი                       თბილისი                                                                            

მოქალაქეობა:                                     საქართველოს მოქალაქე    

   

 

ელ-ფოსტა:                                           archil.lezhava@lpa.ge  

 

განათლება, ხარისხი, წოდება:   უმაღლესი განათლება, მაგისტრთან გათანაბრებული ხარისხი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამართლის სპეციალობით;                                                                                                                                                                 

 

პროფესიული კვალიფიკაცია: იურისტის კვალიფიკაცია; ადვოკატის კვალიფიკაცია; პატენტრწმუნებულის კვალიფიკაცია; აკრედიტებული არბიტრის კვალიფიკაცია;          

 

პროფესიული გამოცდილება:იურიდიული / საადვოკატო საქმიანობის 15 წლიანი გამოცდილება 

                     

ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური;  

 

გამოცდილება, როგორც არბიტრი : ერთპიროვნული არბიტრი

 

პირდაპირი მონაწილეობა საარბიტრაჟო საქმეებში : წარმომადგენელი

 

სამართლებრივი სისტემის ცოდნა: საქართველო

არბიტრთა ასოციაციის წევრი : საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია GAA
უპირატესობები